ابراز مخالفت نماینده پارلمان کوزوو، با پرتاب گاز اشک آور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ابراز مخالفت نماینده پارلمان کوزوو، با پرتاب گاز اشک آور

یکی از نمایندگان مخالف دولت کوزوو با بمب دودزایی که به نظر می رسد گاز اشک آور باشد، باعث ایجاد وقفه در جلسه پارلمان شد.

این برای سومین بار در دو ماه گذشته است که نمایندگان مخالف دولت در صحن پارلمان از گاز اشک آور استفاده می کنند.

استفاده از گاز اشک آور نمایندگان را مجبور به ترک ساختمان پارلمان کرد.

شماری از نمایندگان مخالف دولت با راهپیمایی در مقابل ساختمان پارلمان، به مخالفت خود ادامه دادند.

دلیل اصلی اعتراض مخالفان دولت، نحوه مواجهه دولت با مناطق صرب نشین کوزوو، است. آنها به توافقنامه کوزوو و صربستان معترض هستند که به مناطق صرب نشین کوزوو اختیار بیشتری می دهد.

از هفت سال قبل که کوزوو از صربستان اعلام استقلال کرد، درگیریهای نژادی بین صرب تبارهای نزدیک مرز و دولت مرکزی ادامه داشته است. چرا که حدود پنجاه هزار صرب تبار ساکن شمال کوزوو، خواهان جدا شدن از این کشور و الحاق به صربستان هستند.

آمریکا، بریتانیا و حدود هشتاد کشور دیگر استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته اند. اما روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که در کنار صربستان، کوزوو را به عنوان کشوری مستقل شناسایی نکرده اند.