اولین رقابت زنان عربستان با مردان؛ چند زن به شوراها راه یافتند

اولین رقابت زنان عربستان با مردان؛ چند زن به شوراها راه یافتند
نگارش از Masoud Imani Kalesar

شمارش اولیه آراء انتخابات شوراهای شهرهای عربستان، اولین انتخاباتی که زنان برای اولین بار در تاریخ این کشور در آن شرکت کرده و با مردان رقابت می کنند

شمارش اولیه آراء انتخابات شوراهای شهرهای عربستان، اولین انتخاباتی که زنان برای اولین بار در تاریخ این کشور در آن شرکت کرده و با مردان رقابت می کنند حاکی است که تا به این لحظه حداقل ۴ زن به شوراها راه یافته اند.

انتخابات شوراها در عربستان تنها انتخاباتی است که عربستانی ها در سالهای اخیر در آن نمایندگانی را انتخاب می کنند. این دوره از انتخابات سومین انتخابات شوراها در این کشور بود.

جدیع بن نهار القطانی، رئیس کمیته انتخابات گفت:«حدود ۶۰۰ هزار نفر رای داده اند که از این تعداد ۱۳۰ هزار نفر زن هستند و حدود ۲۴ درصد از رای دهندگان را تشکیل می دهند.»

اعطای حق رای به زنان در دیگر کشورها لحظه ای سرنوشت ساز بوده و غالبا باعث دگرگونی هایی در حیات سیاسی و اجتماعی آنان شده است اما به نظر نمی رسد در سایه فقدان دموکراسی در عربستان، اعطای حق رای به زنان عربستانی حداقل در آینده نزدیک باعث تغییرات بنیادین و ماندگار در حیات آنان خواهد شد.

تفکیک و تبعیض جنسیتی در عربستان، تنها کشوری از جهان که زنان در آن حق رانندگی ندارند، بسیاری از فعالیتهای آنان را محدود کرده است.

مطالب مرتبط