بزرگترین ناو «ویرانگر» وارد آب شد

بزرگترین ناو «ویرانگر» وارد آب شد
نگارش از Euronews

با پایان عملیات ساخت بزرگترین ناو آمریکایی، این ناو غول پیکر وارد اقیانوس شد تا مورد آزمایش قرار بگیرد. این ناو هواپیمابر با ۱۸۶ متر طول نام دریابد

مطالب مرتبط