اقتصاد برزیل تا پایان سال ۲۰۱۵ در رکود باقی خواهد ماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقتصاد برزیل تا پایان سال ۲۰۱۵ در رکود باقی خواهد ماند

میزان رشد اقتصادی برزیل، از جمله قدرتهای نوظهور اقتصادی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی ۱.۷ درصد نسبت به سه ماهه دوم سال افت داشته است. این افت رشد بیشتر از پیش بینی ها گزارش شده و همچنین بزرگترین کاهش روند رشد اقتصادی این کشور طی ۱۹ سال اخیر بوده است.

اقتصاد برزیل از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ وارد رکود شده و پیش بینی می شود میانگین افت تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۵ به رقم ۳.۱۹ درصد برسد.

افت فعالیتهای بخشهای خدمات، کشاورزی و صنعت نقش مهمی در کاهش شدید آهنگ رشد اقتصادی برزیل داشته اند.