آلمان میزان حداقل حقوق و دستمزدها را کاهش نمی دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
آلمان میزان حداقل حقوق و دستمزدها را کاهش نمی دهد

وزارت اقتصاد آلمان در نظر ندارد در واکنش به وجود بحران پناهجویان حداقل حقوق و دستمزد را در این کشور کاهش دهد.

پیش از این عده ای از کارشناسان اقتصادی آلمان و حتی مدیر موسسه مطالعات اقتصادی این کشور «ایفو» پیشنهاد کرده بودند بدلیل عدم تناسب ظرفیتهای کاری مهاجران با بازار کار آلمان باید میزان حداقل حقوق و دستمزدها کاهش یابد.

زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان در این زمینه گفت: «اجرای این پیشنهاد منجر به رویارویی افراد تهیدستی که قبلا در آلمان بوده اند با افراد فقیری که وارد کشور می شوند خواهد شد. به همین خاطر ما نمی توانیم با چنین پیشنهادی موافق باشیم.»

براساس آمارها حدود ۸۰ درصد افراد مهاجر در آلمان بدون تحصیلات آکادمیک و یا ظرفیت قابل قبول برای فعالیت در یک بخش هستند. با وجود این، ورود پناهجویان به آلمان از نقطه نظر افزایش نیروی کارگری بویژه در بخشهای بهداشت ودرمان، هتلداری و تکنولوژی برای اقتصاد کشور سودمند ارزیابی شده است. پیش بینی می شود این کشور تا پایان سال ۲۰۱۵ پذیرای ۸۰۰ هزار پناهجو باشد.