صادرات گاز، بار دیگر موضوع تنش میان اوکراین و روسیه شد.

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صادرات گاز، بار دیگر موضوع تنش میان اوکراین و روسیه شد.

شرکت گازپروم روسیه روز چهارشنبه بر اساس آخرین پیش پرداخت کی یف، آخرین حجم گاز خریده شده را به اوکراین صادر کرد. این شرکت اعلام کرد از آنجا که اوکراین پیش پرداخت جدیدی به روسیه نداشته است، صدور گاز به اوکراین را متوقف خواهد کرد.

در واکنش به این تصمیم، دولت اوکراین اعلام کرد حاضر به پیش خرید گاز بیشتری از شرکت گازپروم روسیه نیست چراکه پیشنهادات بهتری را از سوی دیگر شرکای اروپایی اش دریافت کرده است.

آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه گفت: «علت اصلی که چنین تصمیمی گرفتیم این بود که پیشنهاداتی که از سوی شرکای اروپاییمان دریافت کردیم و قیمتهایی که پیشنهاد داده شد، بطور قابل توجهی بهتر از پیشنهادهای همسایه شرقی مان {روسیه} بود.»

امتناع اوکراین از خرید گاز روسیه خطر دیگری را برای شرکت گازپروم بوجود می آورد که نگرانی در زمینه تحویل گاز این شرکت به اروپا است. آنهم در حالیکه تاکنون کی یف ترانزیت این گاز به اروپا را تضمین کرده و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده بود در این زمینه نگرانی ویژه ای ندارد.

روز چهارشنبه همچنین دولت اوکراین اعلام کرد پرواز تمام هواپیماهای متعلق به شرکتهای هواپیمایی روسیه در حریم هوایی اوکراین ممنوع خواهد بود. پیش تر و از تاریخ ۲۵ اکتبر، کی یف فرود تمام هواپیماهای روسیه را در فرودگاههای اوکراین ممنوع کرده بود.