قهرمانی دونده بریتانیایی در ماراتون قطب جنوب

قهرمانی دونده بریتانیایی در ماراتون قطب جنوب
نگارش از Euronews

پل وب بریتانیایی در بخش مردان و سیلوانا کاملیو در قسمت زنان قهرمان مسابقه دوی ماراتون قطب جنوب شدند. ۵۰ ورزشکار از ۱۹ کشور در این رقابت که در سرمای

پل وب بریتانیایی در بخش مردان و سیلوانا کاملیو در قسمت زنان قهرمان مسابقه دوی ماراتون قطب جنوب شدند. ۵۰ ورزشکار از ۱۹ کشور در این رقابت که در سرمای زیر بیست درجه برگزار شد شرکت کردند.

در پایان این بخش خبری شما را به دیدن تصاویر جذابی از این مسابقه دعوت می کنم.

مطالب مرتبط