بزرگداشت بیستمین سالگرد پیمان دیتون

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بزرگداشت بیستمین سالگرد پیمان دیتون

خبر کوتاه

مراسم بیستمین سالگرد پیمان دیتون در موزه سارایوو برگزار شد.

بیست سال قبل و در روز بیست و یکم نوامبر کنفرانسی که در نهایت به امضای پیمان دیتون منتهی شد پایان یافت.

این پیمان حدود سه هفته بعد در پاریس امضا شد و به جنگ بوسنی پایان داد.