یونان، یک گام دیگر به وام های جدید بین المللی نزدیکتر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان، یک گام دیگر به وام های جدید بین المللی نزدیکتر شد

خبر کوتاه

پارلمان یونان سرانجام پیش نویس قانونی را تصویب کرد که راه را برای اعطای بخش چهارم وام های بین المللی به این کشور هموار می کند.

در جریان تصویب این قانون دو نماینده پارلمان متعلق به حزب نخست وزیر به نشانه اعتراض به این قانون از حزب خارج شدند تا اکثریت حزب حاکم به دو کرسی پارلمانی برسد.