توییتر در شب حملات به کمک پاریسی ها آمد

توییتر در شب حملات به کمک پاریسی ها آمد
نگارش از Euronews

شهروندان پاریس از شبکه اجتماعی توییتر برای کمک به کسانی که در اطراف محل های حملات جمعه شب بودند استفاده کردند. برخی نیز با ارسال مکان دقیق خود

مطالب مرتبط