سخنان مارادونا درباره آشفته بازار فیفا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سخنان مارادونا درباره آشفته بازار فیفا

هر سخن مارادونا می تواند تاثیرات شگرفی در دنیای فوتبال داشته باشد و شاید هم فراتر برویم در جهان پیرامونی ما بگذارد. بهترین بازیکن فوتبال در قرن بیستم در حالیکه چاقتر از همیشه شده است و در مراکش با پیراهن تیم ملی مراکش در یک بازی دوستانه شرکت کرده بود با خبرنگار ما چند دقیقه ای گفتگو کرد. گفتگویی درباره آشفته بازار امروز فوتبال جهان و فساد مقامات عالیرتبه فیفا.

پسر شورشی ناپل و تیم ملی آرژانتین گفت: “سالها پیش گفتم، من با فساد فیفا مبارزه خواهم کرد، فساد که زاییده کار پلاتینی و سپ بلاتر هستند. امیدوارم روزی در راس فیفا بتوانم فساد را ریشه کن کنم. تمام کسانی که تنها برای فوتبال در این نهاد هستند را نیز باخود نگاه خواهم داشت. درغیر اینصورت بقیه باید بروند، فیفا باید پاک و شفاف شود…”

دیگو آرماندو مارادونا فرانکو در ۵۵ سالگی همچنان یکی از تاثیرگذارترین شخصیتهای جهان محسوب می شود.