ایجاد موانع تکنیکی در مرزهای اسلونی برای کنترل ورود پناهجویان

ایجاد موانع تکنیکی در مرزهای اسلونی برای کنترل ورود پناهجویان
نگارش از Euronews

دولت اسلونی برای مقابله با افزایش موج ورود پناهجویان به این کشور نسبت به ایجاد موانع تکنیکی در بخشی از مرزهای مشترک خود با کرواسی اقدام کرد. هنوز

دولت اسلونی برای مقابله با افزایش موج ورود پناهجویان به این کشور نسبت به ایجاد موانع تکنیکی در بخشی از مرزهای مشترک خود با کرواسی اقدام کرد.

هنوز مشخص نیست چه وسعتی از مرزهای این کشور به این شکل بسته خواهد شد اما نخست وزیر اسلونی با اشاره به این اقدام گفت: «این جریان سبب شده تا شرایط امنیتی در اسلونی به مخاطره بیفتد و من به عنوان نخست وزیر این کشور اجازه نمی دهم که این فاجعه انسانی در خاک ما رخ دهد. این موانع می توانند به طور مستقیم از میزان غیرقابل کنترل پناهجویانی که از مرزهای عبور می کنند، بکاهد و آنها را به سمت دیگری هدایت می کند.»

این تصمیم دولت اسلوونی یک روز پیش از نشست سران اروپا درباره موضوع ورود مهاجران به این قاره اعلام شد.
بر اساس آخرین گزارش ها، تنها طی روز سه شنبه، بیش از ۷ هزار پناهجو وارد اسلونی شده اند که حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تن از آنها موفق شده اند با عبور از مرزهای این کشور وارد اتریش شوند.

مطالب مرتبط