سیل اراضی اشغالی را در برگرفته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیل اراضی اشغالی را در برگرفته است

خبر کوتاه

سیل در جنوب غزه دهها خانه را در محاصره گرفته است. در نتیجۀ این سیل که بر اثر بارش شدید باران بوجود آمده، راههای ارتباطی به شهر خان یونس و گذرگاه رفح بسته شده اند.

ساکنان غزه به دلیل عدم امکانات کافی، برای تخلیۀ آب از خانه هایشان، به ابتدایی ترین وسایل مانند سطل متوسل شده اند.

دامنۀ این سیل به منطقۀ اسراییلی نشین از جمله شهر اشکلون نیز کشیده شده و رفت و آمد را مختل کرده است.

نیروهای امدادرسانی اسراییلی برای حمل و نقل و ارائۀ خدمات خود به آسیب دیدگان از این سیل در بخش های اسراییلی نشین، به قایق های بادی روی آورده اند.