هلموت اشمیت، صدر اعظم سابق آلمان غربی درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هلموت اشمیت، صدر اعظم سابق آلمان غربی درگذشت

هلموت اشمیت، صدر اعظم سابق کشور آلمان غربی در سن ۹۶ سالگی در شهر هامبورگ درگذشت. آقای اشمیت که از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ میلادی صدر اعظم آلمان غربی بود، نقش تعیین کننده در تبدیل کردن این کشور به یکی از قدرتهای اقتصادی جهان داشت.

میراث مهم آقای اشمیت همچنین موفقیت او در پذیرفته شدن آلمان غربی در میان کشورهای دیگر اروپایی پس از جنگ جهانی دوم بود.

هلموت اشمیت در سال ۱۹۸۲ قدرت را به هلموت کهل، سیاستمدار سوسیالیست آلمانی واگذار کرد.