آتش فشان رینجانی فرودگاه های بالی را بست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش فشان رینجانی فرودگاه های بالی را بست

با فعال شدن کوه آتش فشان رینجانی در جزیره لومبوک، در بالی اندونزی، دو فرودگاه اصلی این منطقه از صبح روز چهارشنبه بسته شدند. به دنبال این آتش فشانی، هزاران گردشگر در سه جزیره اصلی این منطقه و یا در محوطه فرودگاه های سلاپارانگ و دنپاسار گرفتار مانده اند.

به گفته مسئولان فرودگاه بین المللی دنپاسار، تاکنون حدود هفتصد پرواز ورودی و خروجی لغو شده اند و احتمال لغو پروازهای بیشتری در ساعات آینده وجود دارد. به گفته این مسئولان، بازگشایی فردوگاه ها به برآوردهای کارشناسان در مورد کاهش یا توقف آتش فشانی و تضمین امنیت پروازها بستگی دارد.

در همین حال، رسانه های اندونزی از تعویق استرداد چوتا راجان به هند به دلیل لغو پروازها خبر می دهند. این تبهکار هندی هفته گذشته، بعد از دو دهه تعقیب بین المللی در بالی به دام افتاده بود.

پرتاب گدازه و خاکستر از آتش فشان رینجانی در حال حاضر ادامه ادارد. به این ترتیب، انتظار می رود که تعطیلی فرودگاه های بالی دست کم تا صبح روز پنج شنبه ادامه پیدا کند.