کشف مقدار زیادی اکسیژن در جو ستاره دنباله دار»چوری«

کشف مقدار زیادی اکسیژن در جو ستاره دنباله دار»چوری«
نگارش از Euronews

بنابر گزارش مجله بریتانیایی “نیچر“، کاوشگر اروپایی” روزتا” در جو ستاره دنباله دار “چوری” مقدار زیادی اکسیژن پیدا کرده است. این کشف باعث تعجب

بنابر گزارش مجله بریتانیایی “نیچر“، کاوشگر اروپایی” روزتا” در جو ستاره دنباله دار “چوری” مقدار زیادی اکسیژن پیدا کرده است.

این کشف باعث تعجب دانشمندان شده و آنها اعلام کرده اند که احتمالا می بایست، روشهای چگونگی شکل گیری منظومه شمسی را بازبینی کرد.

بنابر گزارشها، قدمت این اکسیژن مولکولی موسوم به (O2)به پیش از منظومه شمسی یعنی حدود چهار و نیم میلیارد سال قبل باز می گردد.

این اولین کشف شگفت انگیز در این ستاره دنباله دار در پانزده ماه گذشته است که کاوشگر “روزتا” به دور آن می گردد.

مطالب مرتبط