انتقاد آلمان به عملکرد اتریش در قبال مهاجران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقاد آلمان به عملکرد اتریش در قبال مهاجران

اتریش قصد دارد مرز خود با اسلوونی را حصار کشی کند. هدف از این کار، کنترل جریان ورود مهاجرانی است که پس از بسته شدن مرز کرواسی و مجارستان، به سمت مرزهای اسلوونی با این کشور هجوم آورده اند.

اتریش تاکید کرده که آنچه ساخته خواهد شد، دیواری غیرقابل نفوذ نخواهد بود بلکه صرفا حصاری برای مدیریت بهتر جریان ورود مهاجران است.

اتریش همچنین بخشی از مهاجران را در تاریکی شب از طریق مرز مشترک خود با آلمان روانه این کشور کرد. این اقدام، انتقاد وزیر کشور آلمان را به همراه داشت. توماس دی مزیر، وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه در این باره گفت: «رفتار اتریش در روزهای اخیر درست نبود. آنها مهاجران را در پوشش تاریکی شب، در مرز میان دو کشور پیاده کرده اند. آنهم بدون آنکه ما را در جریان بگذارند و اقدامات احتیاطی لازم را در نظر بگیرند.» وزیر کشور آلمان از وین خواست تا قواعد بازی را رعایت کند.

تصمیم اتریش به حصار کشی، سه روز پس از آن اعلام شد که سران اتحادیه اروپا طی نشستی از کشورهای عضو خواستند از اتخاذ تصمیمات یکجانبه در زمینه مهاجران خودداری کنند.