حذف «رومینگ» از سال ۲۰۱۷

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
حذف «رومینگ» از سال ۲۰۱۷

دریافت هزینه برای مکالمات تلفنی حین سفر در داخل اتحادیه اروپا، موسوم به رومینگ، از پانزدهم ژوئن سال ۲۰۱۷ ممنوع خواهد بود.

براساس قانونی که روز سه شنبه به تصویب پارلمان اروپا رسید اپراتورهای مخابراتی حق نخواهند داشت هزینه های مربوط به مکالمه، تبادل پیامک و استفاده از اینترنت تلفنهای همراه را از مشتریان خود طلب کنند.

پارلمان اروپا با تصویب این قانون، بر توافق سی ام ژوئن سال جاری در این زمینه بین نهادهای اروپایی از جمله کمیسیون اروپا و دولتهای عضو اتحادیه اروپا صحه گذاشت.

تا پیش از پانزدهم ژوئن سال ۲۰۱۷ نیز محدودیتهایی از سی ام آوریل سال ۲۰۱۶ برای اپراتورها در نظر گرفته شده است. هزینه مکالمه تلفنی از ۱۹ سنت در ازای هر دقیقه به ۵ سنت تنزل می یابد و نباید از این میزان بالاتر رود. هزینه هر پیامک نیز از شش سنت به ۲ سنت یورو تقلیل می یابد.

از سوی دیگر برای جلوگیری از سوء استفاده مشتریان از این قانون محدودیتهایی برای استفاده از خدمات تلفنهای همراه در خارج در این قانون در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، یک مشتری برای بهره مندی از قیمت پایین نمی تواند اشتراک اپراتورهای خارج از کشور محل اقامت خود را داشته باشد.

دلیل اصلی مخالفت نمایندگان کشورها در پارلمان اروپا با پرداخت هزینه برای مکالمات تلفنی درون اتحادیه اروپا زیر سئوال رفتن اصل آزادی رفت و آمد بوده است.