کاهش نرخ بیکاری در فرانسه در ماه سپتامبر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش نرخ بیکاری در فرانسه در ماه سپتامبر

خبر کوتاه

نرخ بیکاری در فرانسه در ماه سپتامبر سال جاری نسبت به ماه پیش از آن بیشترین کاهش را طی هشت سال اخیر داشته است.

براساس داده های وزارت کار این کشور نرخ بیکاری در این زمان افتی معادل ۰.۷ درصد داشته است. این رقم معرف کاهش ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفری جویندگان کار است.

بدین ترتیب تعداد کل افراد بیکار به رقم ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر رسیده است. اما در بازه زمانی یک ساله رشد نرخ بیکاری در کشور ۳.۱ درصد گزارش شده است.