همسفره شدن عربها و اسرائیلی ها با ۵۰ درصد تخفیف

همسفره شدن عربها و اسرائیلی ها با ۵۰ درصد تخفیف
نگارش از Euronews

در میان خونریزیهای اخیر در سرزمینهای اشغالی، یهودیان و عربهای ساکن بیت المقدس دعوت شده اند تا در رستورانی با هم سر یک میز بنشینند و پنجاه درصد تخفیف

در میان خونریزیهای اخیر در سرزمینهای اشغالی، یهودیان و عربهای ساکن بیت المقدس دعوت شده اند تا در رستورانی با هم سر یک میز بنشینند و پنجاه درصد تخفیف بگیرند.

کُبی زفریر مدیر رستوران حمص می گوید: «فکر این کار از دیدن اخبار به ذهنم رسید، افراد نژادپرست و تندروی زیادی روی فیس بوک و اینترنت می نویسند، من هم تصمیم گرفتم مطلب خودم را بگذارم، در یک جهت تازه، چیزی که بیشتر از احترام متقابل بگوید.»

وداد خوری که یک شهروند عرب اسرائیلی است درباره این تصمیم می گوید: «نکته خوبش فقط پنجاه درصد تخفیف نیست، بلکه این است که ما عرب ها و یهودی ها و غریبه ها از همه جای دنیا دور هم جمع می شویم. با هم دور یک میز می نشینیم.»

یوسی وهابی یک شهروند دیگر می گوید: «عالی است، معرکه است، به این امید که از غذا به صلح برسیم. اگر بشود از راه با هم غذا خوردن به صلح رسید عالی است.»

در این رستوران هر دو نوع غذای حلال و کوشر تهیه می شود. کُبی زفریر امیدوار است با این ابتکار بتواند در میان خشونتهای اخیر که به کشته شدن عربها و اسرائیلی های بسیاری انجامیده، دریچه ای از آشتی باز کند.