آژانس های فضایی اروپایی و روس یک کاوشگر به کره ماه می فرستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آژانس های فضایی اروپایی و روس یک کاوشگر به کره ماه می فرستند

خبر کوتاه
آژانس فضایی اروپا و همتای روس آن اعلام کردند در یک همکاری مشترک کاوشگری را به کره ماه می فرستند.

این عملیات لونا ۲۷ نام دارد و به گفته این دو آژانس فضایی تا پنج سال دیگر عملی خواهد شد.