توصیف زنان افغان از وضعیت قندوز هنگام ورود طالبان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توصیف زنان افغان از وضعیت قندوز هنگام ورود طالبان

شهر قندوز واقع در شمال افغانستان، حدود سه هفته پیش به مدت کوتاهی به تصرف طالبان در آمد و بسیاری از ساکنان آن مجبور به ترک این شهر شدند.

یکی از زنان افغان که از این شهر به کابل گریخته، در توصیف زمان ورود طالبان می گوید: “آن طور که من آن فضا، آن حالت و آن آمدن طالبان که همه به خواب بودند را دیدم و وقتی صبح از خواب بیدار شدیم طالبان در همه جای کوچه و خیابان بودند، فکر نمی کنم که خوب باشد پیش بینی کنم، شاید فقط احساس خودم باشد و شاید روحیه ام خراب شده، اما من احساس خوبی ندارم.”

پریسا ایماق، خبرنگار شبکه خصوصی خاور هم که از قندوز گریخته، درباره آزار و اذیت زنان توسط طالبان می گوید: “ طالبان در هر ولایتی که باشند آنجا امن نیست. زندگی خانمها به خطر می افتد و ممکن است که آزار و اذیت جنسی شوند. بعضی از خانمها هم بودند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. به هر نحوی که باشد، وضعیت قندوز واقعا وخیم است.”

تصرف سریع و آسان قندوز توسط طالبان، رییس جمهور آمریکا را بر آن داشت تا 5500 نیروی نظامی این کشور را تا سال 2017 در افغانستان باقی نگهدارد.

این در حالی است که قرار بود این نیروها تا سال آینده میلادی این کشور را ترک کنند.

رییس جمهور افغانستان از این تصمیم دولت آمریکا استقبال کرد.