چین به کشورهای جنوب شرقی آسیا پیشنهاد عملیات مشترک دریایی داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چین به کشورهای جنوب شرقی آسیا پیشنهاد عملیات مشترک دریایی داد

خبر کوتاه
دولت چین برای کاهش دادن به تنشها در دریای جنوبی این کشور پپیشنهاد اجرای عملیات مشترک دریایی به کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله ویتنام، فیلیپین را مطرح کرد. تنشها در پی ادعاهای چین مبنی بر مالکیت بر جزایر مختلف در این دریا بالا گرفته است. در این طرح عملیات نجات مشترک در دریا جنوبی چین نیز مدنظر قرار گرفته است.