نیروهای آمریکایی پس از سال ۲۰۱۶ نیز در افغانستان می مانند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نیروهای آمریکایی پس از سال ۲۰۱۶ نیز در افغانستان می مانند

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر برنامه تازه ای برای حضور نیروهای نظامی این کشور در افغانستان پس از سال ۲۰۱۶ اعلام می کند. بر اساس این تصمیم تازه، ۵۵۰۰ نیروی نظامی آمریکا همچنان در افغانستان می مانند.

در حال حاضر ۹۸۰۰ نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. بر اساس برنامه قبلی قرار بود این نیروها به تدریج و تا پایان سال ۲۰۱۶ از افغانستان خارج شوند. با این حال، با توجه به مشکلات امنیتی و نگرانی از قدرت گیری دوباره شورشیان، روند خروج این نیروها از افغانستان تغییر کرده و بخش عمده آنها تا پایان سال ۲۰۱۶ در این کشور خواهند ماند.

به گفته مقامات آمریکایی، وظیفه اصلی این نیروها آموزش نیروهای افغان، کسب اطمینان از نابودی کامل شورشیان القاعده و دیگر گروه های تروریستی، و جلوگیری از اقدامات احتمالی آنان برای ضربه زدن به منافع آمریکا است.