اقدام قضایی علیه شماری از حاضران در تجمع پگیدا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقدام قضایی علیه شماری از حاضران در تجمع پگیدا

دادستانهای آلمان پرونده ای قضایی را علیه گروهی از حاضران در تجمع ضد اسلام پگیدا به راه انداختند.

شماری از شرکت کنندگان در این تجمع ماکتهای چوبه داری در دست داشتند که بر روی آن نام آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و معاون او نقش بسته بود. به این معنی که این چوبه های دار برای رهبران آلمان رزرو شده است.

دادستانها این اقدام را تهدید به مرگ تلقی کرده اند و به دنبال افرادی هستند که دست به چنین اقدامی زدند.

در تجمع روز دوشنبه که به دعوت جنبش ضد اسلام پگیدا در شهر درسدن برگزار شد هزاران نفر شرکت کردند. بنا به تخمینها این شهر تا پایان سال جاری میلادی میزبان بیش از هشتصد هزار پناهجو هستند که از جنگ و درگیری در خاور میانه، بخصوص سوریه، به آلمان فرار می کنند.

دولت آلمان به رهبری خانم مرکل از ورود پناهجویان استقبال کرده است. اقدامی که با مخالفت جنبش ضد اسلامی موسوم به پگیدا مواجه شد.