بطور زنده دنبال کنید: مراسم گشایش رسمی مقر جدید یورونیوز

بطور زنده دنبال کنید: مراسم گشایش رسمی مقر جدید یورونیوز
نگارش از Euronews

عکس و ویدئوهای کوتاه بطور مستقیم از مراسم گشایش ساختمان سبز، مقر جدید یورونیوز در قلب لیون فرانسه

عکس و ویدئوهای کوتاه بطور مستقیم از مراسم گشایش ساختمان سبز، مقر جدید یورونیوز در قلب لیون فرانسه

مطالب مرتبط