هند: کتک زدن نماینده پارلمان به دلیل خوردن گوشت گاو

هند: کتک زدن نماینده پارلمان به دلیل خوردن گوشت گاو

گروهی از نمایندگان حزب ملی هند در کشمیر یکی از اعضای مستقل پارلمان را به دلیل خوردن گوشت گاو کتک زدند. هندوان گاو را مقدس ترین حیوان می دانند. خوردن گوشت گاو و استفاده از پوست آن ممنوع است و هنگامی که گاوی می میرد، آن را با مراسم مذهبی به خاک می سپارند.

گروهی از نمایندگان حزب ملی هند در کشمیر یکی از اعضای مستقل پارلمان را به دلیل خوردن گوشت گاو کتک زدند. هندوان گاو را مقدس ترین حیوان می دانند. خوردن گوشت گاو و استفاده از پوست آن ممنوع است و هنگامی که گاوی می میرد، آن را با مراسم مذهبی به خاک می سپارند.

تازه‌ترین ویدیو