رقابتهای ماراتن موسوم به یورش به درختان سبز در بالی اندونزی برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رقابتهای ماراتن موسوم به یورش به درختان سبز در بالی اندونزی برگزار شد

مسابقات ماراتن ده کیلومتر موسم به یورش به درختان سبز جمعه در جنگلهای بالی اندونزی برگزار شد. یورونیوز بار دیگر گزارش تصویری از این رقابتهای تهیه کرده است. این مسابقات در پای آتشفشانهای فعال اندونزی برگزار شد.

همکار ما می گوید شنبه رقابتهای دیگری در همین منطقه و با دوچرخه های کوهستان و کایاک انجام خواهد شد.