مکزیک چند قاچاقچی خطرناک را به آمریکا فرستاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مکزیک چند قاچاقچی خطرناک را به آمریکا فرستاد

مکزیک روز گذشته تعدادی از پدرخوانده های مافیای این کشور را برای محاکمه به آمریکا استرداد کرد. در میان این قاچاقچیان، «الکوس» و «باربی»، دو تن از معروف ترین رهبران کارتل مکزیک نیز حضور دارند.

به گفتۀ رئیس سازمان تحقیقات جنایی مکزیک، در مجموع ۱۳ نفر که از سوی دادگاههای مختلف در آمریکا به ارتکاب جرائمی در آمریکا نیز متهم هستند، به این کشور تحویل داده شده اند. جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، قتل، پولشویی و تجارت اسلحه از جمله جرائمی است که این افراد مرتکب شده اند.

این اقدام مکزیک به فاصلۀ دوماه از فرار الچاپو، یکی از معروف ترین قاچاقچیان مکزیکی و رئیس کارتل «سینالوآ» از زندان صورت می گیرد. واشنگتن خواسته بود مکزیک این قاچاقچی را برای محاکمه به آمریکا بفرستد اما مقامات قضایی مکزیک این درخواست آمریکا را رد کرده بودند.

الچاپو از طریق تونلی که در زیر دوش سلول خود حفر کرده بود، موفق به فرار از زندان فدرال مکزیک شد. ۲۰ نفر در رابطه با فرار این قاچاقچی مکزیکی دستگیر شدند که رئیس سابق این زندان نیز در میان دستگیرشدگان به جرم همدستی با رئیس کارتل سینالوآ دیده می شود.