عکس پروفایل فیسبوک ویدئویی می شود

عکس پروفایل فیسبوک ویدئویی می شود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه شبکه اجتماعی فیسبوک امکانات و ویژگی های جدیدی را به کاربرانش عرضه می کند. از مهمترین ویژگی های جدید می توان به قرار دادن ویدئویی ۷ ثانیه ای

خبر کوتاه
شبکه اجتماعی فیسبوک امکانات و ویژگی های جدیدی را به کاربرانش عرضه می کند. از مهمترین ویژگی های جدید می توان به قرار دادن ویدئویی ۷ ثانیه ای به جای عکس پروفایل اشاره کرد که در وسط صفحه قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط