پیشنهادهای ساکنان شهر پورتو برای دولت جدید پرتغال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشنهادهای ساکنان شهر پورتو برای دولت جدید پرتغال

مردم پرتغال روز چهارم اکتبر دولت جدید کشورشان را انتخاب می کنند. بر اساس نظرسنجی ها سوسیالیست ها و یا ائتلاف کنونیِ (راست میانه) حاکم برنده انتخابات خواهد بود. در خیابان های پورتو، اغلب افراد می گویند انتظار زیادی از احزاب سیاسی ندارند اما پیشنهاد هایی برای دستگاه اجرایی جدید کشورشان دارند.

یک زن: «قبل از هرچیز می خواهم دولت این قدرت را داشته باشد که بتواند اندکی انگیزه و امید به مردم بدهد و این باور را ایجاد کند که می توانیم وضعیت را بهتر کنیم و کشور را به جلو ببریم.»

یک مرد: «امیدوارم دولت جدید به سیاست های ریاضتی پایان دهد.»

یک مرد: «انتظار دارم صداقت داشته باشد.»

یک زن: «امیدوارم دولت جدید به جای افرادی که دارای قدرت و ثروت هستند، علاقه بیشتری به مردم داشته باشد.»

یک مرد: «فکر می کنم حل بحران جمعیتی و ایجاد انگیزه بچه دار شدن در میان مردم بسیار مهم است.»

یک مرد: «باید شغل ایجاد کرد زیرا در حال حاضر دولت برای آموزش حرفه به افرادی مثل من هزینه می کند اما در نهایت می بینیم که چاره ای جز مهاجرت نیست.»