پاپ: شهرهای بزرگ چهره کسانی که به آن تعلق ندارند را پنهان می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
پاپ: شهرهای بزرگ چهره کسانی که به آن تعلق ندارند را پنهان می کنند

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان جمعه شب در میان هزاران نفر از پیروان مسیحیت در نیویورک سخنرانی کرد.

وی که برای نخستین بار در بزرگترین شهر آمریکا سخن می گفت از تکثر فرهنگی جامعه استقبال کرد ولی در عین حال گفت: «شهرهای بزرگ چهره کسانی که به آن تعلق ندارند را پنهان می کنند، آنها شهروندان درجه دو اند (کسانی که) زیر بار سنگین ترافیک و در پس شتاب سریع تغییر دیده نمی شوند، چون حق آنجا بودن، حق تعلق به شهر را ندارند… آنها خارجی ها، کودکان محروم از تحصیل، محرومان از خدمات درمانی و بیمه و بی خانمان ها هستند.» وی افزود: «این افراد در کنار خیابان ها و زیر هیاهوها فراموش شده اند. آنها در چشم ما و از آن مهمتر در قلب ما به چشم اندازی عادی شهر تبدیل شده اند.»

پاپ پیش از این سخنرانی در بنای یادبود حادثه یازده سپتامبر حاضر شد. وی در حضور نمایندگان سایر ادیان بر اتحاد میان همه مذاهب و فرهنگ ها تاکید کرد.رهبر کاتولیک های جهان همچنین روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به توافق هسته ای ایران گفت که این موضوع “نمایانگر اراده راستین سیاسی است که با صبر، دقت و درایت” به سرانجام رسید.