اندونزی؛ قطع و سوزاندن درختان عامل اصلی آلودگی بی سابقه هوا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اندونزی؛ قطع و سوزاندن درختان عامل اصلی آلودگی بی سابقه هوا

خبر کوتاه

قطع و سوزاندن بی رویه درختان در اندونزی باعث شد تا اهالی دو جزیره سوماترا و کالیمنتان یکی از آلوده ترین روزهای زندگیشان را سپری کنند.

فعالان محیط زیست می گویند اگر دولت اندونزی در مقابل سوء استفادۀ تولید کنندگان روغن پالم که عامل اصلی این آلودگی است نایستد با یک فاجعه بی سابقه زیست محیطی در اندونزی مواجه خواهیم شد.