مرزهای زمینی میان صربستان و کرواسی مسدود شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرزهای زمینی میان صربستان و کرواسی مسدود شد

صربستان روز چهارشنبه ورود کامیونهای باری از کشور کرواسی را ممنوع کرد. دهها کامیون باری اکنون در مرز دو کشور متوقف شده اند. این تصمیم به تلافی بسته شدن مرزهای کرواسی به روی موج پناهجویان اتخاذ شده است. پناهجویان خواهان گذشتن از مرزهای کرواسی برای رفتن به دیگر کشورهای اروپای هستند.

وزیر کشور صربستان در واپسین ساعات روز چهارشنبه گفت: «امیدوارم خیلی زود راه حلی بیابیم. متاسفانه صربستان به تنهایی برای این مسئله نمی تواند کار زیادی انجام دهد. این امر به اراده دو کشور نیازمند است. ما هر آن آمادگی رایزنی برای حل این مشکل را داریم.»

در طی هفته گذشته بیش از چهل هزار پناهجو که بیشترشان سوری تبار هستند از طریق مرزهای صربستان وارد کشور کرواسی شدند. بسته شدن مرزهای دو کشور در حالی صورت می گیرد که کشور مجارستان در اوایل ماه سپتامبر مرزهای جنوبی خود را با کشور صربستان به روی پناهجویان بست.