یونان برای برگزاری انتخابات پارلمانی یکشنبه آماده می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان برای برگزاری انتخابات پارلمانی یکشنبه آماده می شود

دو روز پیش از انتخابات پارلمانی زودرس روز یکشنبه در یونان، مراحل آماده سازی برای این رای گیری در حال انجام است. صبح روز جمعه ۳۷ کامیون لوازم مرتبط با برگزاری انتخابات را از انبار شهرداری به حوزه های رای گیری در سراسر آتن منتقل کردند.

نظرسنجی های انجام شده در روزهای پنجشنبه و جمعه برتری چشمگیر هیچیک از احزاب را نشان نمی دهد با این حال به نظر می رسد سیریزا با اندکی آرای بیشتر بالاتر از حزب دموکراسی نوین بایستاد. با احتمال قریب به یقین می توان گفت دولت آینده یونان، دولتی ائتلافی خواهد بود.

یکی از شهروندان آتن درباره انتظارش از این انتخابات می گوید: «بعد از اینکه حقوق من ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافت و به عنوان مربی کودکان با دستمزد ۸۸۳ یورو در ماه برای ۱۵ سال در مدرسه کار کرده ام، باید بگویم هیچ انتظاری ندارم.»

شهروند دیگری می گوید: «امیدوارم که این انتخابات برای وضعیت فعلی ما ثبات به همراه بیاورد و ما را به حالت طبیعی برگرداند.»

با توجه به بحران اقتصادی یونان و کمک مالی ۸۶ میلیارد یورویی به این کشور، برنده انتخابات روز یکشنبه باید برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی، اصلاحات عمیقی را در اقتصاد کشور انجام دهد.