هشدار یونیسف درباره سوء تغذیه شدید کودکان سوری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشدار یونیسف درباره سوء تغذیه شدید کودکان سوری

کودکان از عمده قربانیان درگیریهای چهار سال و نیم اخیر در سوریه هستند. علاوه بر مرگ و میر، بی سرپرستی و آوارگی شمار قابل توجهی از آنها، اخیرا نیز یونیسف درباره سوء تغذیه شدید و رو به افزایش کودکان سوری هشدار داده است.

آلمی، کودک نه ماهه سوری که زودتر از موعد نیز به دنیا آمده و تنها یک کیلو و دویست گرم وزن دارد، یکی از حدودا پنج میلیون کودک سوری است که برای زنده ماندن نیاز به کمکهای انساندوستانه دارند.

هر هفته مادرش برای درمان، او را به مرکز درمانی یکی از سازمانهای غیردولتی وابسته به یونیسف در شهر حلب می آورد.

مادر آلمی می گوید: «آلمی به کمک پزشکان خیلی بهتر شده است. آنها بخوبی از او مراقبت می کنند. او اکنون دیگر مشکل اسهال و استفراغ ندارد. آلمی به کمک تیم یونیسف که به در خانه ها مراجعه می کنند به این مرکز آمد. آنها او را معاینه کردند و به این نتیجه رسیدند که او باید به این مرکز منتقل شود.»

یونیسف و سازمانهای وابسته به آن طی سالهای اخیر در مجموع، ۷۵ مرکز درمانی در سوریه دایر کرده اند و داوطلبان با مراجعه به در خانه ها سعی در شناسایی کودکان بیمار و درمان آنها دارند. یونیسف می گوید برای ادامه این فعالیتها نیاز به منابع بیشتری دارد.