اسد: اگر اروپا نگران بحران پناهجویان است دست از حمایت از تروریستها بردارد

اسد:  اگر اروپا نگران بحران پناهجویان است دست از حمایت از تروریستها بردارد
نگارش از Euronews

بشار اسد، رییس جمهور سوریه، در مصاحبه ای با چندین رسانه روسیه، غرب را به سیاست دو گانه در قبال پناهجویان متهم کرد و گفت کشورهای غربی از یک طرف بخاطر

بشار اسد، رییس جمهور سوریه، در مصاحبه ای با چندین رسانه روسیه، غرب را به سیاست دو گانه در قبال پناهجویان متهم کرد و گفت کشورهای غربی از یک طرف بخاطر وضعیت پناهجویان ابراز نگرانی می کنند و از طرف دیگر آنها را با سلاح هدف قرار می دهند.

او پرسید: “چگونه می توان بخاطر مرگ یک کودک در دریا ناراحت شد ولی برای هزاران کودک که بوسیله تروریستها در سوریه کشته می شوند، ناراحت نشد؟چگونه آنها می توانند نگران افراد مسن، مردها و زنها باشند؟ این استاندارد دو گانه کشورهای اروپایی دیگر قابل قبول نیست.”

او همچنین گفت که اگر اروپا خیلی نگران بحران پناهجویان است دست از حمایت از تروریستها بردارد.

رییس جمهور سوریه، در بخش دیگری از این مصاحبه، گفت: “غرب از ابتدای این بحران که آنها را قیام مسالمت آمیز خواند، از تروریسم حمایت کرد. غرب سپس آنها را مخالفان میانه رو خواند و اکنون می گوید که آنها تروریستهای النصره و داعش هستند. غرب کشور سوریه، رژیم سوریه و رییس جمهور سوریه را مسئول این وضعیت می داند.”

مطالب مرتبط