کوه مون بلان کوتاه شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کوه مون بلان کوتاه شد

خبر کوتاه

از ارتفاع کوه مون بلان در فرانسه کاسته شد. این کوه که بلندترین قله در رشته کوه آلپ به شمار می رود، دوازده سال پیش ۴۸۱۱ متر ارتفاع داشت. به دنبال تغییرات جوی در سالهای اخیر و آب شدن یخهای نوک مون بلان، در حال حاضر ارتفاع این کوه به ۴۸۰۸ متر و ۷۳ سانتیمتر کاهش یافته است.