رشد فعالیتهای اقتصادی بالا در حوزه پولی یورو

رشد فعالیتهای اقتصادی بالا در حوزه پولی یورو
نگارش از Euronews

سرعت رشد فعالیتهای اقتصادی در حوزه پولی یورو در ماه اوت سال جاری به بالاترین حد خود طی چهار سال اخیر رسیده است. بدین ترتیب «شاخص مدیریت خرید» منتشر

سرعت رشد فعالیتهای اقتصادی در حوزه پولی یورو در ماه اوت سال جاری به بالاترین حد خود طی چهار سال اخیر رسیده است.

بدین ترتیب «شاخص مدیریت خرید» منتشر شده از سوی موسسه مالی مارکیت در این زمان به رقم ۵۴.۳ واحد رسیده که نسبت به ماه ژوئیه ۰.۴ واحد رشد دارد. شاخص فعالیتهای بخشهای خدمات و ساخت و ساز رشد قابل توجهی داشته اند.

در این بین رشد فعالیتهای اقتصادی اسپانیا بالاتر از سایر کشورهای عضو حوزه پولی یورو بوده است.

شاخص بالای رقم پنجاه نشان دهنده رشد مناسب اقتصادی و رونق در یک بخش و یا منطقه است.

مطالب مرتبط