دوربان میزبان بازیهای کشورهای مشترک المنافع در سال ۲۰۲۲

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دوربان میزبان بازیهای کشورهای مشترک المنافع در سال ۲۰۲۲

دوربان آفریقای جنوبی میزبان بازیهای کشورهای مشترک المنافع در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

این اولین بار است که یک شهر آفریقایی از زمان آغاز این بازیها در سال ۱۹۳۰ میزبانی را بر عهده می گیرد.

دوربان در کرانه شرقی آفریقای جنوبی جایگزین ادمونتونی می شود که بدلیل مشکلات مالی میزبانی این بازیها را نپذیرفت.

این بازیها در ماه ژوییه سال ۲۰۲۲ با شرکت ورزشکارانی از ۵۰ ملیت مختلف برگزار خواهد شد.