بریتانیا؛ تغییر جمله بندی پرسش رفراندوم ماندن یا ترک اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بریتانیا؛ تغییر جمله بندی پرسش رفراندوم ماندن یا ترک اتحادیه اروپا

خبر کوتاه

دولت بریتانیا جمله بندی سوالی که قرار است در رفراندوم پایان سال ۲۰۱۷ از مردم پرسیده شود را تغییر می دهد تا این رفراندوم حالت بی طرفانه تری پیدا کند.

در جمله بندی قبلی مردم باید پاسخ آری یا نه به ماندن یا ترک اتحادیه اروپا می دادند که مخالفان معتقدند کمپین آنها بار منفی پیدا می کند. اکنون پرسش به این صورت طراحی شده که «بریتانیا عضو اتحادیه اروپا باقی بماند یا اتحادیه اروپا را ترک کند».