فرستاده سابق واتیکان به جمهوری دومینیکن که متهم به تجاوز جنسی بود درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرستاده سابق واتیکان به جمهوری دومینیکن که متهم به تجاوز جنسی بود درگذشت

خبر کوتاه

جوزف وسولوفسکی، فرستاده سابق واتیکان به جمهوری دومینیکن که پیشتر توسط دادگاهی در واتیکان به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان، محاکمه شده بود روز جمعه درگذشت.

به گفته واتیکان جوزف وسولوفسکی ۶۷ ساله که حبس خانگی اش را طی می کرد به مرگ طبیعی از دنیا رفته است.