ژرمی فلور فرانسوی فاتح مسابقات موج سواری تاهیتی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ژرمی فلور فرانسوی فاتح مسابقات موج سواری تاهیتی شد

ژرمی فلور فرانسوی فاتح مسابقات موج سواری تاهیتی شد. اتفاق مهم این رقابت ها حذف اسطوره موج سواری جهان کلی اسلایتر بود. قهرمان ۱۱ دوره مسابقات جهانی در مرحله یک چهارم نهایی نمایش ضعیفی داشت و حذف شد.