حزب حاکم یونان مستقل می شود

حزب حاکم یونان مستقل می شود
نگارش از Euronews

با استعفای نخست وزیر یونان، حزب او هم مستقل می شود. بیست و پنج تن از نمایندگان عضو این حزب چپ افراطی موسوم به سیریزا در پارلمان، با ترک این حزب اعلام

با استعفای نخست وزیر یونان، حزب او هم مستقل می شود.

بیست و پنج تن از نمایندگان عضو این حزب چپ افراطی موسوم به سیریزا در پارلمان، با ترک این حزب اعلام کردند که تصمیم به تشکیل یک حزب مستقل گرفته اند.

مطالب مرتبط