قتل دختر آلمانی به دست آدم ربایان بی نقاب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قتل دختر آلمانی به دست آدم ربایان بی نقاب

پلیس آلمان از قتل یک دختر هفده ساله در شرق این کشور خبر می دهد. آنلی – ماری، فرزند یک بازرگان متمول، پنج شنبه گذشته در شهر مایسن، در ایالت ساکسونی، ربوده شده بود. ربایندگان گفته بودند که او را در ازای دریافت یک میلیون و دویست هزار یورو آزاد می کنند. به گزارش رسانه های محلی، دو نفر در ارتباط با این آدم ربایی و قتل بازداشت شده اند.

اریک ونتسلیک، دادستان درسدن، می گوید: «به نظر ما، ربایندگان برای جلوگیری از افشای هویتشان این دختر را به قتل رسانده اند. آنها حین آدم ربایی نقاب نزده بودند، و احتمال شناسایی شان توسط این دختر وجود داشت.»

به گفته پلیس، آدم ربایان این دختر را پیش از دریافت مبلغ درخواستی شان کشته اند. آدم ربایی و باج خواهی در آلمان اتفاق بی سابقه ای نیست.

دو ماه قبل، آدم ربایان پسر پنجاه ساله یک میلیارد آلمانی را ربوده، و بعدتر این فرد را، که به کم توانی ذهنی دچار بوده، بدون دریافت هیچ باجی آزاد کردند. در حادثه ای دیگر در سال ۲۰۱۰، همسر یک بانکدار متمول ربوده شد، و با وجود پرداخت مبلغ سیصد هزار یورو در ازای آزادی اش به قتل رسید. پسر یازده ساله یک بانکدار دیگر در سال ۲۰۰۲ ربوده شده و به قتل رسیده بود. رباینده این پسر، با وجود به قتل رساندن اش، از پدر او یک میلیون یورو باج خواسته بود.