خودداری رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای قرارداد صلح

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خودداری رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای قرارداد صلح

خبر کوتاه

بدنیال مذاکرات صلح سودان در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با هدف پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور، سالوا کیر رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای قرارداد نهایی صلح با شورشیان خودداری کرد.

رئیس جمهوری سودان جنوبی گفته است که به زمان بیشتری برای امضای قرارداد صلح نیاز دارد. جامعه بین المللی تهدید کرده بود که اگر دو طرف تا هفدهم ماه اوت به توافق نرسند تحریم هایی را علیه دولت سودان جنوبی اعمال خواهد کرد.