ساعت کره شمالی برای "محو آثار ژاپن" تغییر کرد

ساعت کره شمالی برای "محو آثار ژاپن" تغییر کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کره شمالی از روز شنبه ساعت رسمی را نیم ساعت عقب کشید. دلیل این کار “محو آثار امپریالیسم ژاپن” اعلام شده است. از زمان اشغال شبه جزیره کره

خبر کوتاه

کره شمالی از روز شنبه ساعت رسمی را نیم ساعت عقب کشید.

دلیل این کار “محو آثار امپریالیسم ژاپن” اعلام شده است. از زمان اشغال شبه جزیره کره توسط ژاپن در سال ۱۹۱۰، ساعت شبه جزیره به وقت توکیو تنظیم شده بود.

مطالب مرتبط