شاهزاده بریتانیا از خبرنگاران مطبوعات زرد گله کرد

شاهزاده بریتانیا از خبرنگاران مطبوعات زرد گله کرد
نگارش از مسعود سالاری

خبر کوتاه ویلیام شاهزاده بریتانیا و همسرش کیت، در نامه ای به رسانه های مهم دنیا، از تلاش مطبوعات زرد برای پوشش لحظه به لحظه زندگی فرزندان شان گله

خبر کوتاه

ویلیام شاهزاده بریتانیا و همسرش کیت، در نامه ای به رسانه های مهم دنیا، از تلاش مطبوعات زرد برای پوشش لحظه به لحظه زندگی فرزندان شان گله کردند. بعضی خبرنگاران روزنامه ها همه روزه حتی در کمین اخبار و تصاویری از پارک رفتن، بازی کردن و شکلات خوردن جرج و شارلوت هستند.

مطالب مرتبط