جنگل های پرتغال در آتش می سوزند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنگل های پرتغال در آتش می سوزند

خبر کوتاه

هزاران هکتار از جنگل های پرتغال طعمۀ حریق ناشی از گرمای هوا شده است. نزدیک به ۶۰۰ آتش نشان برای اطفای چهار حریق بسیج شده اند اما به دلیل خشکی هوا آتش به سرعت در حال گسترش در جنگل های پرتغال است.

پارک طبیعی “سه را دا استرلا” که یکی از بزرگترین ثروت های زیست محیطی پرتغال است نیز دچار آتش سوزی شده است. این جنگل در سال ۲۰۱۰ نیز طعمۀ حریق ناشی از خشکسالی و گرمای هوا شده بود.

نزدیک به ۸۰ درصد از پرتغال دچار خشکسالی شده و همین امر به گسترش آتش سوزی کمک می کند.