اعتراض بریتانیا به اسپانیا بخاطر "نقض حاکمیت" این کشور

اعتراض بریتانیا به اسپانیا بخاطر "نقض حاکمیت" این کشور
نگارش از Euronews

خبر کوتاه تعقیب تعدادی قاچاقچی توسط یک ناو و یک هلی کوپتر گمرک اسپانیا تا پلاژی در جبل طارق، اعتراض بریتانیا را بر انگیخت. وزارت خارجه بریتانیا با

خبر کوتاه

تعقیب تعدادی قاچاقچی توسط یک ناو و یک هلی کوپتر گمرک اسپانیا تا پلاژی در جبل طارق، اعتراض بریتانیا را بر انگیخت.

وزارت خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای، این اقدام را نقض مکرر و آشکار حاکمیت بریتانیا توسط یک کشور عضو اتحادیه اروپا، عنوان کرده است.

مطالب مرتبط